Terapie metodou JIH

Metoda JIH® je metoda osobního rozvoje a současně životní styl opřený o vnímání a zpracování energií, které ovlivňují náš život.

  • Při koučinkových sezeních zpracováváme emoce, pocity, myšlenky, dogmata a postoje, ať už vlastní nebo převzaté, a ty z Vašeho života odstraňujeme. Takto dokážeme zasáhnout do všech oblastí lidského života jako je zdraví, mezilidské vztahy, práce i další, a posunout je vpřed.
  • Sezení probíhá tak, že si nejdříve popovídáme o vašem problému – co vás ke mně přivádí, pak následuje metoda J·I·H® v praxi.
  • Nacítím se na vás, na vaší energii, najdu příčinu vašeho trápení a následně ji odstraním na energetické úrovni.
  • Další kroky budou na vás. Ukotvit se v nových postojích a záměrech, jak chcete svůj život žít. Soustředit se na nové a již nekývat na staré a nepotřebné principy, které jste v životě měli. I v tom Vám budu ráda průvodcem.
  • Metoda JIH vznikla spoluprací autorek Jarky Matuškové a Hanky Mokré, které v minulosti pracovaly s jinými technikami sebepoznání. Ale ať už se to týkalo více fyzického těla či duše, tak vždy narážely na jejich nejrůznější limity. Kombinace jejich předchozího nabývání zkušeností, společná komunikace sdílení a podpora v rozvoji vnímání, neúnavnost a naléhání v hledání řešení a odpovědí na otázky nakonec daly za vznik zcela nové technice – rychlejší, hlouběji zasahující, účinněji pomáhající všem – Metodě JIH®.
 

Poloha a kontaktní údaje

Volbu místa, kde se terapie bude konat nechám zcela na vás. Může to být kdekoliv např. doma, v kavárně po telefonu…
Tel: 737 549 976
E-mail: jana@janajavurkova.cz
Časový plán

60 minut terapie
30 minut konzultace

Cena

terapie 2. 000,- Kč
konzultace 1.000,- Kč

Zarezervujte si své cvičení